Онлайн Курсове по Програмиране за Деца и юноши

За какво може да се използва JavaScript

JavaScript не е език за програмиране в тесен смисъл на думата. Javascript е предимно скриптов език, който се използва в HTML страници.
Език за програмиране.чрез който може да направите всичко свързано с написването на код, както можете да правите и с други езици за програмиране.
С JavaScript можете да извършите:
Промени по HTML съдържание, HTML стилове, HTML атрибути.
Откриване на това, което браузъра използва и персонализиране на уеб страниците на браузърите си.

  • Валидиране на дата.
  • Изчисление на формуляри.
  • Валидиране на формуляр за въвеждане.
  • Взаимодействие с множество рамки.
  • Чрез него могат да се напишат и сложни програми, но те рядко се използват в уеб страница.

JavaScript се употребява най-вече за създаване на уеб сайтове, като им предвижда по-добра връзка, отколкото HTML може да направи сам. Повечето уеб браузъри имат вграден преводач за JavaScript. От съображения за сигурност езикът за програмиране JavaScript в браузър е затворен/ограничен (това означава, че не може да има директен достъп до файловата система, например).
JavaScript се използва в контекста на уеб сайтове, за да изпълнява функцията на поведение към страница от страна на потребителя. Използване на HTML и CSS само, без Javascript, може да покаже само неща в предварително определен начин. С Javascript, можете да контролирате начина, по който нещата се поддържат.
JavaScript е много подходящ за функционирането на задачи в уеб browser, предимно за сътрудничество с потребителите.
JavaScrip е полулярен със своите библиотеки, които отварят страхотни възможности за дизайн на сайт. С лекота и стил могат да се направят анимирани размери и позиции.
Единствения език, който има връзка с браузъра и може да се вижда брой кликвания, брой влизания и излизания от дадена страница.
JavaScript конвертира нашите страници в една, която да взаимодейства с посетителя. Чрез него проверяваме всяко от полетата в дадена страница, което дава обратна връзка на потребитяля за възникнала грешка.
Програмния/скриптов език JavaScript ни позволява да направим интересна и интерактивна страница. Може да се добавят анимации, изображения, скриптове в страницата, без да е необходимо да се презарежда.
Можем да започнем заедно да се обучаваме на програмния език JavaScript!