Онлайн Курсове по Програмиране за Деца и юноши

Защо да изберем програмиране още в ранна детска възраст?

Както изучаването на чужд език, така и програмирането, се възприемат по-лесно в ранните години от живота. Още в …Още в детската градина децата се учат да четат и пишат, да се изразяват, да преразказват, а в някои училища вече ги учат и да програмират.  Едно четиригодишно дете може да знае много повече за компютрите от някой възрастен – това е така, защото детският мозък усвоява бързо и лесно.

Програмирането става все по-лесно и интересно за учене за децата, защото все повече фирми разработват нови видове софтуер, актуализират учебните методи, с което предизвикват и стимулират заинтересоваността на децата ни към компютърното програмиране.  Има и онлайн ресурси, които подпомагат децата да се научат как да кодират, дори безплатно, като например онлайн платформата Programiram.com.

Не е нужно децата ни да прекарват часове над учебни материали, за да изучават спецификата на програмирането. Вместо това, те могат да използват игри и приложения, които им помогат в разбирането и научаването на основите на компютърното програмиране.

Уменията на децата ни да пишат или най-малкото да разбират програмистки код, придобити в ранна детска възраст ще им са от голяма полза в училище, и ще им дадат преимущество  пред техните връстници и съученици. Развитото им логично и аналитично мислене, знанието за това как да обработят и предадат данни са само една малка част от възможностите, които им предоставя включването  курс по програмиране за децаТези умения по-късно ще помогнат на децата да бъдат иновативни, които е необходимост за всяка професия.