Онлайн Курсове по Програмиране за Деца и юноши

Повече за HTML документ

Най-малката съставна част на един HTML документ, това са HTML таговете.
Те, заедно със своите атрибути (които биват цвят, размер и т.н), съставят т.нар. HTML елементи. Таговете представляват ключови думи, които са заградени в ъглови скоби и се изписват винаги на латински. Обикновено са по двойки, но има и изключения:

  • таг за начало – маркира началото на един HTML елемент;
  • таг за край – маркира края на HTML елемента. За разлика от началния таг, крайният има наклонена надясно черта пред името си:

Пример:
<b> … </b>

Настройка на ядрото/ сърцевината (The core setup)
HTML документа започва с <HTML> таг. Този маркер означава началото на дадена уеб страница. Винаги трябва да започвате своя HTML код с този етикет и всички други тагове да бъдат между <HTML> и затварящ таг </ HTML>.
С казаното до тук, нека да започнем изграждането на:
<HTML> </ HTML>

HTML документ – глава (HTML document head)
Тази част, съдържаща главата на HTML документ, всъщност няма да се появи на дадената уеб страница, но в нея се съдържа важна информация за страницата, като например заглавие и стилове на страницата, която ще се отрази. Тази част се задава с <head> таг, който идва непосредствено след <HTML> таг. Информацията за страницата, ще се намира между
< head > и затварящ таг </ head >.
Пример:
<HTML> < head > </ head > </ HTML>

HTML документ – заглавие (HTML document title)
Заглавието на страницата се задава посредством < title > таг. Заглавието може да се види в горния ляв ъгъл на уеб браузъра. < title > таг се поставя вътре в < head > таг.
Можете да озаглавите Вашите страници както искате, но не забравяйте, че най-добрите заглавия са къси и направо на въпроса.
Заглавие на страница:
<HTML> <head> <title> HTML е супер! </title> </head> </HTML>

HTML документ – тяло (HTML document body)
В частта за тялото на HTML документ, е мястото, където цялото съдържание се поставя, то ще се види на страницата. Структурата е такава, че <body> таг, се поставя непосредствено след <head> тага. Съдържанието на страницата, ще се намира между отварящия <body> и затварящ таг </body> .
Тялото:
< body > Текста, който изпишете ще бъде видян в страницата </ body >

Цял HTML документ (An entire HTML document)
Парче по парче ние сме създали цял HTML документ!
Целият код:
<HTML>
<head>
<title> HTML е супер! </ title >
</ head >
< body > Ето малко текст, който ще бъде видян в страницата </ body >
</ HTML>

Съсредоточете се върху структурата на горния HTML документ, за да го разберете и запомните. Същата структура ще се прилага за кода на всички страници, които ще построите, без значение колко прости или сложни са те.
След като вече знаете основните HTML концепции и как да се изградите основна уеб страница, и разбрахте, че програмирането с HTML всъщност не е сложно, може да изберете своя абонамент сега и да започнете работа по свой реален учебен сайт!