Онлайн Курсове по Програмиране за Деца и юноши

Какво е масив?

Повечето езици за програмиране не могат да функционират без т. нар. масиви. Масива представлява съвкупност от променливи, които се наричат елементи. Броят на елементите в даден масив се нарича дължина на масива, а всеки отделен елемент се нарича индекс.
В масива всички елементи са от един и същи тип, но се различават два вида елементи, съот. масиви – примитивен и референтен. Поради факта, че всички елементи на даден масив са от един и същи тип, това позволява да се представи група от еднородни елементи като подредена свързана последователност и да се обработва като едно цяло. Масивите могат да бъдат различни размери, но най-често използвани са едномерните и двумерните масиви. Едномерните масиви се наричат вектори, а двумерните – матрици.

Масив в Java

В програмния език Java масивите имат предварително зададена дължина, която се указва при инициализирането на масива и това определя броя на елементите вътре в масива.

Как се декларира масив в Java?

Квадратните скоби показват, че се декларира масив , а не единичен елемент. Името на масива е променливата myArray.