Онлайн Курсове по Програмиране за Деца и юноши

7 умения и компетенции, които работодателите ще търсят у програмистите в следващите няколко години

Предвижданията за бъдещето в софтуерния бизнес са, в общи линии, точно толкова сигурни, колкото и предвижданията във всеки друг бизнес. Често се случва една технология, която днес е модерна и стабилна, утре да бъде изместена от друга, по-иновативна и гъвкава. И, все пак, ако се опитвате да съставите план за развитие на професионалните Ви IT умения и компетенции за идните години така, че да бъдете търсени на пазара на труда, можете да разгледате нашите предвиждания. Предвижданията за бъдещето в софтуерния бизнес са, в общи линии, точно толкова сигурни, колкото и предвижданията във всеки друг бизнес. Често се случва една технология, която днес е модерна и стабилна, утре да бъде изместена от друга, по-иновативна и гъвкава. И, все пак, ако се опитвате да съставите план за развитие на професионалните Ви IT умения и компетенции за идните години така, че да бъдете търсени на пазара на труда, можете да разгледате нашите предвиждания.
1. Усвоете поне един от следните езици .NET, Java, PHP – Както и до момента, очакванията са тези езици да останат актуални и за следващите години. Това ще ви даде възможност за бързо кариерно развитие, тъй като специалистите ще продължат да бъдат търсени.
2. Уеб програмистите в България са сред най-търсените. JavaScript е езикът за програмиране, който е точно за вас, ако искате да се развивате в областта. Познанията, и по-точно владеене на HTML и  CSS, ще са Ви от полза.
3. В бъдеще ще се наблюдава тенденция на търсене на все  повече кадри, специализирали в Оbjective-C, C++, C, Python и Ruby. За това не губете време, а се запишете на курс, или преминете обучение за преквалификация.
4. До преди няколко години програмистът седеше изцяло зад компютъра. Но с развиване на технологиите се наложи общуването също да се „развие“, и да стане добро качество за един програмист. Компаниите вече търсят и така наречените „меки умения“, на английски език е „soft skills“, каквото е умение за общуване с колегите, контрагентите и партньорите, и умения за работа в екип.
5. Динамичен или функционален език за програмиране – въпрос на избор. От Вас зависи кой конкретно език ще усвоите добре.
6. Умението на един програмист да намери решение на даден проблем или да използва знанията, които има, и да ги приложи по оригинален и нестандартен начин, ще се търси все повече. През следващите няколко години тези методологии започват да се налагат на софтуерния пазар. Правилното обучение ще Ви въведе в стъпките на правилното Ви развитие, логично мислене, приложено на практика.
7. Бързото разпространение на мобилните устройства и огромното търсене на иновативни приложения увеличава и нуждата от разработчици на мобилни приложения. Ще се търсят все повече специалисти, които да разработват приложения за iOS и Android. Ако  мобилните технологии са Вашата страст, не се колебайте и се насочете в тази сфера. В заключение ще кажем, че не се очаква всеки програмист да притежава всички посочени по-горе умения и компетенции. Селекционирайте  и развийте у себе си онези, които Ви влекат най-много, и които ще Ви доставят удоволствие, докато ги развивате. Само тогава ще бъдете най-ефективи и успешни.