Онлайн Курсове по Програмиране за Деца и юноши

Едни от най-популярните езици за програмиране

В тази статия нямаме за цел да направим класация на различните програмни езици. Ще споменем накратко най-използваните от тях, както и какво е тяхното приложение днес.
Първият език, който ще споменем е HTML, съкратено от Hyper Text Markup Language. С помощта на HTML се създават web страници. Този език е създаден през 80-те години на XX-то век от Тим Бърнърс-Лий и неговите колеги от Европейската Лаборатория по Физика на Елементарните Частици в Женева.
HTML документите имат задължителни две основни части: HEAD и BODY. С помощта на елементи, наречени тагове се визуализира даден текст. Таговете от своя страна притежават атрибути, като всеки атрибут има конкретна стойност. Стойността на атрибута може да определя цвят, шрифт, фон.
Като се говори за HTML, не може да не се спомене езика CSS. Той се създава с цел да се разделят съдържанието и структурата на web страниците, отделно от тяхното визуално представяне. Преди да бъде създаден CSS, програмистите пишеха съдържанието на един сайт, и описваха неговия дизайн, в една и съща HTML страница. Това превръщаше кода в сложен и труден за разгадаване. Другото неудобство, когато се пишат заедно е, че когато поради някаква причина се налага корекция, тя трябва да бъде нанасяна в целия сайт страница по страница. Когато се използва CSS, настройките за форматиране са отделно, могат да бъдат само в един файл и така промяната, която се налага да се направи ще бъде отразена едновременно на всички страници, които използват този CSS файл.
Други доста популярни езици за прoграмиране са Java и JavaScript. Да, точно така не сте прочели грешно – Java е различно от JavaScript.
Java е език, който е ориентиран към писането на приложни програми. Той е обектно-ориентиран и основна концепция са класовете, които се дефинират чрез свойствата (атрибутите) и поведението (методите) на обектите. Това е един език от високо ниво. Java може да се използва за разработването на изключително разнообразен софтуер като например: офис приложения, уеб приложения, настолни приложения, приложения за мобилни телефони, игри и още много други.
Когато говорим за JavaScript не може отново да не споменем HTML и CSS, почти винаги JavaScript се използва заедно с тях. JavaScript се използва за да се програмира частта, която се вижда от потребителите на сайта. С помощта на JavaScript се изгражда потребителския интерфейс в клиентски web приложения.
Ако Ви заинтригува какво още може да създадете с помощта на тези два езика, разгледайте обучителните пътеки Java и JavaScript Проекти в онлайн платформата по програмиране за деца и юнощи.
Следващият програмен език, който не може да не споменем сред най-популярните езици за програмиране е C (си). Той е език от средно ниво с общо предназначение. В повечето случаи програмите написани на този език работят по-бързо от тези, които са написани на езици от по-високо ниво. Това е така, защото поради ниското ниво на абстракция програмистите имат повече контрол върху хардуера. Много от операционните програми, които използваме без да се замисляме в ежедневието си, са написани на C. Разширения на езика C са също доста популярните C++ и Objective-C.
Друг доста разпространен програмен език е PHP. В началото на своето зараждане, езика е бил използван от своя създател Размус Лердорф, за да следи посетителите на личната си страница. С течение на времето обаче, езика успява да привлече вниманието на доста хора и бързо набира популярност. След пренаписването му от Зеев Сураски и Анди Гутманс, PHP се превръща в най-популярния език за динамични уеб разработки. Може да се каже, че PHP е доста гъвкав и опростен в сравнение с другите езици – C, Java и Perl, с които е близък в основата си по синтаксис.
За да разберете какви може да направите с помощта на PHP, натиснете тук.
Най-популярният език сред системните администратори е Perl. Това е така, защото най-силната страна на езика е обработката на текст. Операции като отваряне, четене, заместване на текстови файлове са кратки и лесни за програмиране, внедрени са много ефективно и се изпълняват по-бързо отколкото в повечето други езици. Както PHP, така и Perl е създаден за лично ползване. Лари Уол трябвало да създава отчети за системата, която поддържа, но нямал подходяща програма, която да отваря и затваря файлове въз основа на информацията в тях, което го подтиква да намери решение на проблема си и така се родил Perl.
Ако искаш и ти да създаваш програми, уеб приложения, ако искаш да станеш част от общността на програмистите, избери своя абонамент сега и се включи в курсовете по програмиране за деца и юнощи